Zadanie

1

Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia krain geograficznych przedstawionych na mapie.

Rozwiązanie

Kometarze