Zadanie

3

Na ilustracji przedstawiającej jaskinię narysuj trzy stalaktyty, dwa stalagmity i jeden stalagnat. Wpisz w ramce nazwę źródła krasowego.

Rozwiązanie

Kometarze