Zadanie

2

Przeczytaj tekst i odszukaj w nim trzy błędne informacje. Zapisz je w tabeli, a obok podaj poprawne informacje.

Rozwiązanie

Kometarze