Zadanie

3

Rozpoznaj formę terenu przedstawioną na fotografii. Następnie uzupełnij schemat.

Rozwiązanie

Kometarze