Zadanie

3

Uczniowie podczas wycieczki szkolnej zwiedzali Warszawę. Trasę ich spaceru zaznaczono na planie miasta. Wykonaj polecenia.

Rozwiązanie

Kometarze