Zadanie

1

Na fotografii przedstawiono fragment centrum Warszawy.

Rozwiązanie

Kometarze