Zadanie

4

Uzupełnij rysunek tak, aby przedstawiał układ stref krajobrazowych na półkuli północnej. Użyj poniższych symboli.

Rozwiązanie

Kometarze