Zadanie

1

Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.

Rozwiązanie

Kometarze