Zadanie

6

W każdym zestawie wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.

Rozwiązanie

Kometarze