Zadanie

6

Napisz, na czym polega orientowanie mapy.

Rozwiązanie

Kometarze