Zadanie

6

Na podstawie mapy i tekstu podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.

Rozwiązanie

Kometarze