Zadanie

6

Kartografowie przez wieki zastanawiali się nad tym, w jaki sposób najlepiej przedstawić rzeźbę terenu na mapach. Dawniej bardzo często stosowano metodę kopczykową i metodę kreskową. Poniżej znajdują się fragmenty map tego samego obszaru wykonanych tymi metodami. Zaprezentowano też fragment współczesnej mapy hipsometrycznej.

Rozwiązanie

Kometarze