Zadanie

2

Uzupełnij schemat dotyczący wieloletniej zmarzliny.

Rozwiązanie

Kometarze