Zadanie

5

Na podstawie mapy z zadania 4 podaj po dwa przykłady rzek, których źródła znajdują się na nizinach, na wyżynach i w górach.

Rozwiązanie

Kometarze