Zadanie

3

Na mapie wykonanej w skali 1:1 000 000 odległość między Inowrocławiem a Łodzią wynosi 14 cm. Oblicz odległość między tymi miastami w terenie.

Rozwiązanie

Kometarze