Zadanie

4

Wykonaj polecenia.

Rozwiązanie

Kometarze