Zadanie

3

W każdym zestawie wykreśl nazwę zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.

Rozwiązanie

Kometarze